O nama

Društvo za zaštitu životinja Bela je nevladino I neprofitno udruženje civilnog društva osnovano sa ciljevima u oblasti zaštite, unapređenja uslova života i dobrobiti domaćih i divljih životinja. Brinemo se o svim životinjama dok azil imamo za pse i mačke. Rad društva fokusiran je na zaštitu životinja i podsticanju i unapređenju odnosa ljudi prema životinjama.

Ciljevi Društva su:

  • zaštita domaćih i divljih životinja,
  • zaštita njihovih staništa,
  • izgradnja prihvatilišta za pse i druge životinje po potrebi, sklanjanje nezbrinutih životinja sa ulice i njihov smeštaj,
  • sprovođenje sterilizacije u cilju kontrole reprodukcije pasa i mačaka,
  • organizovanje aktivnosti na rehabilitaciji ugroženih životinja,
  • edukacija omladine i građana u cilju razumevanja i unapređenja odnosa čoveka i prirode,
  • zaštita, unapređenje i očuvanje prirode i životne sredine, edukacija građana, a posebno dece i mladih o značaju čuvanja i zaštite životne sredine,
  • javno zalaganje za promenu navika u pogledu postupanja sa životinjama,
  • promocija i edukacija iz oblasti zaštite i dobrobiti životinja, briga o njima i podsticanje unapređenja odnosa ljudi prema životinjama,
  • podsticanje, promovisanje i olakšavanje učešća javnosti u postupcima donošenja odluka u vezi zaštite i dobrobiti životinja, kao i očuvanja životne sredine, na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i međudržavnom nivou.
O nama
Top